कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Nagasaki
Shimabara-shi, Nagayo-cho Nishisonogi-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 島原大手原町(6073890)

SHIMABARAOOTEHARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 島原親和町(6220747)

SHIMABARASHINWAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी