कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Uto-shi, Nishiki-machi Kuma-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 松橋バイパス(6165280)

MATSUBASEBAIPASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 宇土新松原町(6283179)

UTOSHINMATSUBARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 宇土高柳町(6145885)

UTOTAKAYANAGIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी