कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Kikuchi-shi, Nishihara-mura Aso-gun, Nishiki-machi Kuma-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 菊池市野間口(6200609)

KIKUCHISHINOMAGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको