कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Nishihara-mura Aso-gun, Kashima-machi Kamimashiki-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 熊本嘉島六嘉(6022728)

KUMAMOTOKASHIMAROTSUKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको