कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Nishihara-mura Aso-gun, Chuo-ku Kumamoto-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 熊本出水ふれあい通り(6200673)

KUMAMOTOIZUMIFUREAIDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 熊本九品寺一丁目(6275441)

KUMAMOTOKUHONJI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 熊本九品寺五丁目(6235720)

KUMAMOTOKUHONJI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 熊本九品寺二丁目(6362772)

KUMAMOTOKUHONJI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 熊本出水ふれあい通り(6200673)

KUMAMOTOIZUMIFUREAIDOORI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको