कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Fukuoka
Yahatahigashi-ku KitaKyushu-shi, Hisayama-machi Kasuya-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 八幡山王一丁目(6145796)

YAHATASAN'NOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 814 येन वा बढी

ローソン 八幡枝光二丁目(6230496)

YAHATAEDAMITSU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 814 येन वा बढी

ローソン 八幡中央二丁目(6093705)

YAHATACHIYUUOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 814 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 814 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 八幡昭和一丁目(6283274)

YAHATASHIYOUWA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 814 येन वा बढी