कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Yamanashi
Fuefuki-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 春日居鎮目(6126557)

KASUGAISHIZUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

ローソン 笛吹御坂(6277888)

FUEFUKIMISAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 石和四日市場(6174740)

ISAWAYOTSUKAICHIBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी

ローソン 御坂夏目原(6232785)

MISAKANATSUMEHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी