कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Yamanashi
Yamanashi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 山梨八幡南(6245026)

YAMANASHIYAWATAMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 山梨鴨居寺(6350645)

YAMANASHIKAMOIDERA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी