कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Yamanashi
Kofu-shi, Chuo-shi, Narusawa-mura Minamitsuru-gun
13 वटा छ 1 वटा देखि 13 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 甲府塩部(6179654)

KOUFUSHIOBE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 甲府貢川団地前(6265879)

KOUFUKUGAWADANCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 甲府高畑三丁目(6223272)

KOUFUTAKABATAKE3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 鳴沢(6266235)

NARUSAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 甲府上町(6179789)

KOUFUKAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 甲府和戸(6138490)

KOUFUWADO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी

ローソン 甲府池田通り(6223177)

KOUFUIKEDADOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी

ローソン S甲府市役所(6223125)

SKOUFUSHIYAKUSHIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी

ローソン 甲府駅前通(6031377)

KOUFUEKIMAEDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी

ローソン 甲府上今井町南(6223303)

KOUFUKAMIIMAICHIYOUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 840 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 国母工業団地南(6163989)

KOKUBOKOUGIYOUDANCHIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 中央中楯(6284210)

CHIYUUOUNAKADATE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 山梨学院大学前(6350852)

YAMANASHIGAKUINDAIGAKUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 837 येन वा बढी