कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Yamanashi
Kofu-shi, Tsuru-shi, Narusawa-mura Minamitsuru-gun
10 वटा छ 1 वटा देखि 10 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 都留小野(6245517)

TSURUONO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 甲府上今井町南(6223303)

KOUFUKAMIIMAICHIYOUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 810 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 甲府塩部(6179654)

KOUFUSHIOBE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 山梨学院大学前(6350852)

YAMANASHIGAKUINDAIGAKUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 山梨学院大学前(6350852)

YAMANASHIGAKUINDAIGAKUMAE

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 甲府貢川団地前(6265879)

KOUFUKUGAWADANCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン S甲府市役所(6223125)

SKOUFUSHIYAKUSHIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 甲府駅前通(6031377)

KOUFUEKIMAEDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 甲府池田通り(6223177)

KOUFUIKEDADOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 甲府和戸(6138490)

KOUFUWADO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी