कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Tonami-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 砺波矢木(6207528)

TONAMIYAGI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 880 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 庄川天正(6207480)

SHIYOUGAWATENSHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 877 येन वा बढी

ローソン 砺波久泉(6208976)

TONAMIHISAIZUMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 877 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 砺波インター西(6081949)

TONAMIINTANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 877 येन )

प्रशिक्षण भएको