कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Namerikawa-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 滑川IC東(6207439)

NAMERIKAWAINTACHIENJIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 848 येन वा बढी

ローソン 滑川上小泉(6355915)

NAMERIKAWAKAMIKOIZUMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी