कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Niigata
Minami-ku Niigata-shi, Minamiuonuma-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 新潟白根七軒(6214787)

NIIGATASHIRONESHICHIKEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 803 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 白根新飯田(6024213)

SHIRONENIIDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 803 येन )

प्रशिक्षण भएको