कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Miyota-machi Kitasaku-gun, Nagawa-machi Chiisagata-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 信州長門道の駅(6019620)

SHINSHIYUUNAGATOMICHINOEKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 821 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 821 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 御代田神明(6071827)

MIYOTASHINMEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 821 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी