कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Nagawa-machi Chiisagata-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 信州長門道の駅(6019620)

SHINSHIYUUNAGATOMICHINOEKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 848 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको