कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Karuizawa-machi Kitasaku-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 軽井沢鳥井原(6126959)

KARUIZAWATORIIHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 中軽井沢駅前(6216929)

NAKAKARUIZAWAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南軽井沢(6277204)

MINAMIKARUIZAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको