कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Shiojiri-shi, Koumi-machi Minamisaku-gun, Tatsuno-machi Kamiina-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 塩尻桟敷(6284322)

SHIOJIRISAJIKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी