कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Ueda-shi, Koumi-machi Minamisaku-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 上田古里(6205890)

UEDAKOSATO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 上田二の丸(6277279)

UEDANINOMARU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 丸子腰越(6245150)

MARUKOKOSHIGOE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 848 येन वा बढी