कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Ina-shi, Nakano-shi, Miyota-machi Kitasaku-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 御代田神明(6071827)

MIYOTASHINMEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 821 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 中野新保(6039686)

NAKANOSHINPO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 830 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 中野砂山(6216941)

NAKANOSUNAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 830 येन )

प्रशिक्षण भएको