कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Komoro-shi, Ina-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 小諸乙女(6192376)

KOMOROOTOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 848 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小諸御影東(6245138)

KOMOROMIKAGEHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 848 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小諸インター(6245144)

KOMOROINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी