कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Matsumoto-shi, Karuizawa-machi Kitasaku-gun
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 松本井川城(6068825)

MATSUMOTOIGAWAJIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 軽井沢鳥井原(6126959)

KARUIZAWATORIIHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 中軽井沢駅前(6216929)

NAKAKARUIZAWAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南軽井沢(6277204)

MINAMIKARUIZAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 848 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 松本寿小赤(6232377)

MATSUMOTOKOTOBUKIKOAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 松本芳川小屋(6163506)

MATSUMOTOYOSHIKAWAKOYA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 松本総合体育館前(6362358)

MATSUMOTOSOUGOUTAIIKUKANMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 850 येन )

प्रशिक्षण भएको