कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Ishikawa
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 能美湯谷町(6359008)

NOMIYUNOTANIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 金沢大友三丁目(6355714)

KANAZAWAOOTOMO3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 金沢諸江町(6149297)

KANAZAWAMOROEMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 833 येन वा बढी

ローソン 金沢山科(6203217)

KANAZAWAYAMASHINA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 833 येन वा बढी

ローソン 小松大島町(6243547)

KOMATSUOOSHIMAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 恵寿病院(6218408)

KEIJIYUBIYOUIN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 金沢本多町三丁目(6126994)

KANAZAWAHONDAMACHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 833 येन वा बढी

ローソン 羽咋中央町(6351337)

HAKUICHIYUUOUMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 金沢泉野出町(6365010)

KANAZAWAIZUMINODEMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी