कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Echizen-shi, Mihama-cho Mikata-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 越前平出(6282754)

ECHIZENHIRAIDE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 越前村国(6194725)

ECHIZENMURAKUNI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी