कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Awara-shi, Mihama-cho Mikata-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン あわら温泉口(6203909)

AWARAONSENGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 829 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン あわら舟津(6192407)

AWARAFUNATSU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 829 येन )

प्रशिक्षण भएको