कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Awara-shi, Sakai-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン あわら温泉口(6203909)

AWARAONSENGUCHI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 803 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 丸岡南横地(6126860)

MARUOKAMINAMIYOKOJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 803 येन वा बढी

ローソン あわら舟津(6192407)

AWARAFUNATSU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 803 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン あわら温泉口(6203909)

AWARAONSENGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 803 येन )

प्रशिक्षण भएको