कार्यस्थल
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Sabae-shi, Sakai-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 丸岡南横地(6126860)

MARUOKAMINAMIYOKOJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 829 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 829 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 鯖江川去(6282576)

SABAEKAWASARI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 東鯖江(6125606)

HIGASHISABAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 鯖江神明(6125374)

SABAESHINMEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी