कार्यस्थल
Kanto region
Tokyo
Chiyoda-ku, Tachikawa-shi, Higashikurume-shi
30 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ナチュラルローソン 新東京ビル(6169213)

SHINTOUKIYOUBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,070 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 日比谷メトロピア(6169549)

HIBIYAMETOROPIA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,070 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 大手町メトロピア(6169555)

OOTEMACHIMETOROPIA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,070 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 新霞が関ビル(6170162)

SHINKASUMIGASEKIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,000 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 立川高松町(6259092)

TACHIKAWATAKAMATSUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 985 येन वा बढी

ナチュラルローソン 丸の内ビルディング(6170535)

MARUNOUCHIBIRUDEINGU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,070 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 都営地下鉄市ヶ谷(6170564)

TOEICHIKATETSUICHIGAYA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,010 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 990 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 大手町フィナンシャルシティノース(6175774)

OOTEMACHIFUINANSHIYARUSHITEINOSU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,000 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 立川羽衣町三丁目(6044457)

TACHIKAWAHAGOROMOCHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン SJA共済ビル(6199160)

SJAKIYOUSAIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,010 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 丸の内仲通りビル(6130292)

MARUNOUCHINAKADOORIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,010 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 有楽町一丁目(6143811)

YUURAKUCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,030 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 千代田三番町(6193855)

CHIYODASANBANCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,010 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ナチュラルローソン 平河町森タワー(6194056)

HIRAKAWACHIYOUMORITAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,010 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 立川羽衣町二丁目(6354761)

TACHIKAWAHAGOROMOCHIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 985 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 立川幸町四丁目(6233075)

TACHIKAWASAIWAICHIYOU4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 985 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 内神田三丁目(6233431)

UCHIKANDA3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,000 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 飯田橋サクラテラス(6228223)

IIDABASHISAKURATERASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,000 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 千代田富士見二丁目(6246706)

CHIYODAFUJIMI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ナチュラルローソン S帝劇ビル(6213530)

STEIGEKIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,030 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ナチュラルローソン 飯田橋三丁目(6178873)

IIDABASHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

ナチュラルローソン 丸の内マイプラザ(6170593)

MARUNOUCHIMAIPURAZA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,050 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 丸の内国際ビル(6130820)

MARUNOUCHIKOKUSAIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,030 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 末広町駅前(6363777)

SUEHIROCHIYOUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 末広町駅前(6363777)

SUEHIROCHIYOUEKIMAE

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 985 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン・スリーエフ エドモント(6297862)

EDOMONTO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 985 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大手町フィナンシャルシティグランキューブ(6243300)

OOTEMACHIFUINANSHIYARUSHITEIGURANKIYU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 大手町二丁目(6223332)

OOTEMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,050 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 立川曙町一丁目(6116027)

TACHIKAWAAKEBONOCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 990 येन वा बढी

ローソン 丸の内二重橋前(6137644)

MARUNOUCHINIJIYUUBASHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी