कार्यस्थल
Kanto region
Tochigi
Tochigi-shi, Shimotsuke-shi, Takanezawa-machi Shioya-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 栃木平柳町二丁目(6277463)

TOCHIGIHIRAYANAGIMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 栃木箱森町東(6265661)

TOCHIGIHAKONOMORIMACHIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大平西野田(6037339)

OOHIRANISHINODA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 南河内薬師寺(6158149)

MINAMIKAWACHIYAKUSHIJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 853 येन वा बढी