कार्यस्थल
Kanto region
Tochigi
Tochigi-shi, Nikko-shi, Shimotsuke-shi
6 वटा छ 1 वटा देखि 6 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 栃木平柳町二丁目(6277463)

TOCHIGIHIRAYANAGIMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 栃木箱森町東(6265661)

TOCHIGIHAKONOMORIMACHIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鬼怒川小佐越(6294450)

KINUGAWAKOSAGOE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 853 येन वा बढी

ローソン 日光所野(6035949)

NITSUKOUTOKORONO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 853 येन वा बढी

ローソン 大平西野田(6037339)

OOHIRANISHINODA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 南河内薬師寺(6158149)

MINAMIKAWACHIYAKUSHIJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 853 येन वा बढी