कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Fujimino-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 上福岡(6256969)

KAMIFUKUOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン ふじみ野中福岡(6351107)

FUJIMINONAKAFUKUOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी