कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Yashio-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 八潮鶴ケ曽根北(6284055)

YASHIOTSURUGASONEKITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソンストア100 八潮中央(6257503)

YASHIOCHIYUUOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी

ローソン 八潮中央二丁目(6270745)

YASHIOCHIYUUOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 八潮鶴ケ曽根東(6240431)

YASHIOTSURUGASONEHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 八潮八條(6158907)

YASHIOHACHIJIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी