कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Toda-shi, Niiza-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 上戸田一丁目(6262102)

KAMITODA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

ローソン 戸田美女木三丁目(6356582)

TODABIJIYOGI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 戸田駅西口(6245724)

TODAEKINISHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン・スリーエフ 新座あたご(6276222)

NIIZAATAGO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 900 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 新座北野(6258566)

NIIZAKITANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको