कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Hanyu-shi, Toda-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 上戸田一丁目(6262102)

KAMITODA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

ローソン 戸田美女木三丁目(6356582)

TODABIJIYOGI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 戸田駅西口(6245724)

TODAEKINISHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 羽生須影(6139761)

HANIYUUSUKAGE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी