कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Warabi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 わらび中央(6250659)

WARABICHIYUUOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

ローソン・スリーエフ 蕨駅前(6276788)

WARABIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 900 येन )

प्रशिक्षण भएको