कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Midori-ku Saitama-shi, Fukaya-shi
10 वटा छ 1 वटा देखि 10 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 深谷東方町二丁目(6214899)

FUKAYAHIGASHIGATACHIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 深谷東方(6213865)

FUKAYAHIGASHIGATA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン さいたま浦和美園(6221675)

SAITAMAURAWAMISONO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 深谷榛沢新田(6240193)

FUKAYAHANZAWASHINDEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 深谷宿根(6225377)

FUKAYASHIYUKUNE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 深谷萱場(6139637)

FUKAYAKAYABA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン さいたま原山四丁目(6266650)

SAITAMAHARAYAMA4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン さいたま東浦和二丁目(6210950)

SAITAMAHIGASHIURAWA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン さいたま東浦和二丁目(6210950)

SAITAMAHIGASHIURAWA2CHIYOUME

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソンストア100 東浦和七丁目(6253758)

HIGASHIURAWA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी