कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Higashimatsuyama-shi, Kuki-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 久喜菖蒲(6204808)

KUKISHIYOUBU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 久喜菖蒲三箇辻(6221988)

KUKISHIYOUBUSANGATSUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 久喜上内(6271041)

KUKIUEUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी