कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Iwatsuki-ku Saitama-shi, Higashimatsuyama-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 東岩槻駅北口(6173479)

HIGASHIIWATSUKIEKIKITAGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン さいたま浦和美園尾ケ崎(6239830)

SAITAMAURAWAMISONOOGASAKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 東岩槻駅北口(6173479)

HIGASHIIWATSUKIEKIKITAGUCHI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,150 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,000 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン さいたま岩槻釣上新田(6240030)

SAITAMAIWATSUKIKAGIAGESHINDEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 岩槻横根(6270805)

IWATSUKIYOKONE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी