कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Kawagoe-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 川越木野目(6139270)

KAWAGOEKINOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 川越石原町一丁目(6139399)

KAWAGOEISHIWARAMACHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको