कार्यस्थल
Kanto region
Saitama
Sakura-ku Saitama-shi, Ina-machi Kitaadachi-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 伊奈小室(6204642)

INAKOMURO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 伊奈学園前(6158646)

INAGAKUENMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 伊奈小針新宿(6020646)

INAKOBARISHINSHIYUKU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी