कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Fujisawa-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 藤沢橋(6256544)

FUJISAWABASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

ローソン 藤沢本鵠沼(6274750)

FUJISAWAHONKUGENUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी