कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Saiwai-ku Kawasaki-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 北加瀬(6105213)

KITAKASE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 983 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南加瀬四丁目(6022668)

MINAMIKASE4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 990 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 983 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン・スリーエフ 川崎尻手駅前(6295455)

KAWASAKISHITSUTEEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी