कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Totsuka-ku Yokohama-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 戸塚町矢沢(6233879)

TOTSUKACHIYOUYAZAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 983 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 横浜名瀬町(6147890)

YOKOHAMANASECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 983 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 戸塚川上町(6202637)

TOTSUKAKAWAKAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी