कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Miura-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 三浦海岸駅前(6030892)

MIURAKAIGAN'EKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी

ローソン 三浦海岸駅前(6030892)

MIURAKAIGAN'EKIMAE

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,300 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,100 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको