कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Chigasaki-shi, Hayama-machi Miura-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 茅ヶ崎甘沼(6251104)

CHIGASAKIAMANUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

ローソンストア100 茅ヶ崎円蔵(6254746)

CHIGASAKIENZOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 987 येन वा बढी