कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Hiratsuka-shi, Chigasaki-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 平塚錦町(6256277)

HIRATSUKANISHIKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

ローソンストア100 茅ヶ崎甘沼(6251104)

CHIGASAKIAMANUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

ローソン 平塚大神(6279841)

HIRATSUKAOOKAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी

ローソン 平塚東八幡一丁目(6202531)

HIRATSUKAHIGASHIYAWATA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 983 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 983 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 茅ヶ崎円蔵(6254746)

CHIGASAKIENZOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 987 येन वा बढी