कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Fujisawa-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 藤沢辻堂六丁目(6268665)

FUJISAWATSUJIDOU6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 辻堂東海岸(6147980)

TSUJIDOUHIGASHIKAIGAN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी