कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Kamakura-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン・スリーエフ 大船西口(6297260)

OOFUNANISHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,040 येन वा बढी

ローソン 大船一丁目(6269570)

OOFUNA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,040 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大船駅西口(6206078)

OOFUNAEKINISHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,040 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鎌倉手広(6354548)

KAMAKURATEBIRO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,040 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी