कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
Kawasaki-ku Kawasaki-shi
21 वटा छ 1 वटा देखि 21 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎アゼリア(6214178)

KAWASAKIAZERIA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎東扇島(6178005)

KAWASAKIHIGASHIOOGIJIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,200 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎富士見一丁目(6162323)

KAWASAKIFUJIMI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 川崎台町(6109040)

KAWASAKIDAIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎殿町(6116748)

KAWASAKITONOMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎四谷上町(6213693)

KAWASAKIYOTSUYAKAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎堀之内町(6010033)

KAWASAKIHORINOUCHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

वितरक

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

सर-सफाई

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

सर-सफाई

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

सामान्य प्रशासनिक काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

सामान्य प्रशासनिक काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

सामान्य प्रशासनिक काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソンストア100 渡田六ツ角(6250808)

WATARIDAMUTSUKADO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,011 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी