कार्यस्थल
Kanto region
Ibaraki
Koga-shi, Chikusei-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 古河葛生(6356850)

KOGAKAZUROU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 筑西大塚(6283759)

CHIKUSEIOOTSUKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 筑西直井(6266229)

CHIKUSEINAOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 849 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 849 येन )

प्रशिक्षण भएको