कार्यस्थल
Kanto region
Gumma
Ota-shi, Midori-shi, Higashiagatsuma-machi Agatsuma-gun
8 वटा छ 1 वटा देखि 8 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 太田新田小金井町(6270656)

OOTANITSUTAKOGANAICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 810 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 太田下小林(6079361)

OOTASHIMOKOBAYASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 810 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 太田下田島町(6356330)

OOTASHIMOTAJIMACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 太田矢田堀町(6245687)

OOTAYATABORICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 840 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 太田石原町(6205021)

OOTAISHIHARACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 太田高林東(6265862)

OOTATAKAHAYASHIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 太田原宿町(6284291)

OOTAHARAJIYUKUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 810 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 笠懸久宮(6353000)

KASAKAKEKUGUU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी